Làm gì khi bị virus đòi tiền chuộc CTB-Locker?

Làm gì khi bị virus đòi tiền chuộc CTB-Locker?

  • 28 April 2016
  • 456

Gần đây xuất hiện một loại virus cực kì nguy hiểm, xâm nhập vào dữ liệu trên máy tính và đòi tiền chuộc có tên CTB Locker/Critroni hoặc Onion và...

Có nên tự xây dựng nguồn nhân lực khi khởi nghiệp?

Có nên tự xây dựng nguồn nhân lực khi khởi nghiệp?

  • 27 April 2016
  • 355

Việc lựa chọn mô hình doanh nghiệp khi khởi nghiệp là điều rất quan trọng, khởi nghiệp viên có thể chọn cách xây dựng một đội ngũ nhân viên đủ tốt để phát triển sản phẩm, dịch vụ...