Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu


Có nên tự xây dựng nguồn nhân lực khi khởi nghiệp?

Có nên tự xây dựng nguồn nhân lực khi khởi nghiệp?

  • 27 April 2016
  • 1855

Việc lựa chọn mô hình doanh nghiệp khi khởi nghiệp là điều rất quan trọng, khởi nghiệp viên có thể chọn cách xây dựng một đội ngũ nhân viên đủ tốt để phát triển sản phẩm, dịch vụ...

8 kỹ năng CNTT mang lại mức lương hàng tỷ đồng

8 kỹ năng CNTT mang lại mức lương hàng tỷ đồng

  • 27 April 2016
  • 1685

Nếu sở hữu 1 trong 8 kỹ năng dưới đây, bạn có thể được trả lương thấp nhất hơn 2 tỷ đồng mỗi năm.

Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu