Cách nối Sheet trong EXCEL

Cách nối Sheet trong EXCELNối những Sheet thành một Sheet duy nhất
Nếu như bạn cần nối nhiều Sheet trong Excel lại với nhau thành một Sheet duy nhất thì bạn có thể thực hiện bằng Macro


Cách thức tạo Macro trong Excel như sau
• Mở Excel
• Bấm tổ hợp phím Alt-F11
• Cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra . Trong cửa sổ này bạn chọn Insert > Module sau đó bạn dán theo nội dung dưới đây
Sub MergeSheets()
Const NHR = 1

Dim MWS As Worksheet
Dim AWS As Worksheet
Dim FAR As Long
Dim LR As Long

Set AWS = ActiveSheet

For Each MWS In ActiveWindow.SelectedSheets
If Not MWS Is AWS Then
FAR = AWS.UsedRange.Cells(AWS.UsedRange.Cells.Count).Row + 1
LR = MWS.UsedRange.Cells(MWS.UsedRange.Cells.Count).Row
MWS.Range(MWS.Rows(NHR + 1), MWS.Rows(LR)).Copy AWS.Rows(FAR)
End If
Next MWS
End Sub
• Quay trở lại Excel
• Đánh dấu chọn những Sheet bạn muốn nối bằng cách giữ phím Ctrl và bấm chuột trái vào tên Sheet bên dưới
• Chọn Sheet bạn muốn gộp toàn bộ các Sheet . Chọn menu Tools > Macro > chạy MergeSheets là hoàn tất


Ngày đăng: 10 December 2017 2133 lượt đọc


Bài viết liên quan

7 cách hạn chế và chống click tặc trong quảng cáo Google AdWords
19 nguyên tắc tâm lý học người dùng (Phần 1)
Thế hệ Z và Những điều thương hiệu cần phải biết
Wifi Marketing là gì?
Wifi Marketing là gì?
15 December 2017
Hãy quên 4P đi, giờ là thời đại của 4M!
Chiến lược Marketing 5C mới của Unilever