Cách tối ưu quảng cáo Google Adwords với hàm IF

Cách tối ưu quảng cáo Google Adwords với hàm IFHiện nay ai cũng biết mẫu quảng cáo mới của Google không thể tách được ưu tiên hiện ở điện thoại như trước. Nên làm một số người lo lắng không lẽ để quảng cáo của mình hiện ở điện thoại và máy tính như sau sao. Đó là suy nghĩ hoàn toàn chính xác, ta phải tối ưu tách ra giữa QC điện thoại và QC máy tính. Và đây là một trong số mẹo tối ưu hóa QC trên ĐT. HÀM IF TRÊN ADWORDS.

Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu


Giới thiệu về hàm IF trong Adwords

Hàm IF cho phép bạn chèn thông điệp cụ thể vào quảng cáo văn bản khi đáp ứng điều kiện và văn bản mặc định khi không đáp ứng điều kiện. Điều này giúp quảng cáo của bạn được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi tìm kiếm và phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng. Không giống như tùy biến quảng cáo, hàm IF không sử dụng nguồn cấp dữ liệu.

Cách hoạt động

Hàm IF chỉ hoạt động cho quảng cáo hiển thị trên Mạng tìm kiếm. Hàm IF là các thông số nằm trong dấu móc {tương tự như vậy}. Thông số được thay thế bằng văn bản bạn chỉ định khi quảng cáo được kích hoạt bằng tìm kiếm của người dùng. Bạn có thể bao gồm hàm IF ở vị trí bất kỳ trong quảng cáo văn bản, ngoại trừ trường URL cuối cùng.

Các tham số được hỗ trợ

Thứ nguyên Thuộc tính Ví dụ

thiết bị

di động

{=IF(device=mobile, chèn văn bản):văn bản mặc định}

{=IF(device=mobile, ”Đặt trên di động, nhanh chóng, dễ dàng“):”Đảm bảo giá tốt nhất“}

đối tượng

 

bất cứ tên danh sách người dùng hợp lệ nào trong tài khoản của bạn

{=IF(audience IN(,),văn bản cần chèn):văn bản mặc định}

{=IF(audience IN(returning visitors, cart abandoners),30%):25%

Ví dụ

AdWord Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày chạy bộ

Dòng tiêu đề 2: Giao hàng trong 1 ngày

Mô tả: Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. {=IF(device=mobile,Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên di động!):Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên 25 đô la.}

Di động

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên di động!

Không phải trên di động

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên 25 đô la.
 

Đưa ra thêm khuyến khích để những người bỏ giỏ hàng hoàn thành giao dịch.

 
AdWord Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày chạy bộ

Dòng tiêu đề 2: Giao hàng trong 1 ngày

Mô tả: Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. {=IF(audience IN(Cart Abandoners), giảm 15% đơn đặt hàng!):giảm 10% đơn đặt hàng!}

Đối tượng = người bỏ giỏ hàng

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Ưu đãi cuối tuần! Giảm 5% đơn đặt hàng!

Khác

Giày chạy bộ - Giao hàng 1 ngày
Quảng cáo www.example.com/shoes
Lựa chọn giày tốt nhất trên thế giới! Chính sách trả lại miễn phí. Ưu đãi cuối tuần! Giảm 10% đơn đặt hàng!
 

Nguồn: https://support.google.com/adwords/answer/7207341?hl=vi


Ngày đăng: 27 March 2017 2524 lượt đọc


Bài viết liên quan

YouTube điều chỉnh chính sách phê duyệt video và chạy quảng cáo
Giới thiệu sách: Don’t make me think - 	 Steve Krug
10 điều tôi học được khi là một nhà thiết kế tại Google
Nghệ thuật copywriting: 5 bước để “Nói Xin Chào” với khách hàng tiềm năng
Thương hiệu và văn hóa: Đừng vì cái lợi kinh doanh trước mắt mà chặt đứt sự phát triển vững bền dài lâu
KPI là gì? Tại sao không đạt được KPI ? Tại sao đạt KPI nhưng hoạt động kinh doanh vẫn không hiệu quả?