Hướng dẫn mở khóa file word doc, docx

Hướng dẫn mở khóa file word doc, docx



Some authors (for example, of forms to be filled out) "lock" their documents under Windows. This is annoying, as it prevents you from fixing errors or adding anything to the document.

Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu


If you web-search on "unlocking word document," you get a bunch of pages with advice that doesn't work under Windows, or pointers to paid software. Here is a method that works, and is free:

  1. Open your document in Word, then save it in ".xml" format.

  2. Open the .xml doc in wordpad, emacs, or your favorite text editor.

  3. Search for the string w:enforcement="1".

  4. Replace the "1" with a "0" to disable enforcement (i.e., unlock the document).

  5. Save the document from your text editor.

  6. Open the .xml document in Word.

  7. Choose "Save as..." and save it as a .doc or .docx file.

Your Word document can now be edited normally. Enjoy!


Ngày đăng: 19 October 2016 3053 lượt đọc


Bài viết liên quan

21 công thức viết bài SEO, PR lôi cuốn hiệu quả nhất
Chiến lược Marketing 5C mới của Unilever
Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu thông minh trong Google Ads - Smart Bidding
Khảo sát hành vi và thói quen mua sắm trên kênh Social của người dùng Việt Nam
5 sai lầm marketing cho thế hệ Z
Có nên tự xây dựng nguồn nhân lực khi khởi nghiệp?