Share tất cả 18 api của facebook có ích cho dân lập trình và marketing

Share tất cả 18 api của facebook có ích cho dân lập trình và marketingChiến lược quảng cáo Facebook hiệu quả cao cho kinh doanh online
Quảng cáo Facebook - Hướng dẫn tạo tệp đối tượng những người đã tương tác với trang
Cơ chế hoạt động của malware ẩn trong file SVG phát tán qua Facebook Messenger

1: Đếm số tin nhắn đã gửi

 

-------------------------------
2: Xóa tin nhắn

 

-------------------------------
3: Lấy ds tất cả bạn bè

 

-------------------------------
4: lấy ds ban bè bị block, faq

 

-------------------------------
5: lấy danh sách lời mời kết bạn

 

-------------------------------
6: graph api search mọi người

 

-------------------------------
7: trang

 

-------------------------------
8: nhóm

 

-------------------------------
9: scan nhóm đang làm admin+tham gia

 

-------------------------------
10: scan nhóm đang tham gia

 

-------------------------------
11: đếm like trang

 

-------------------------------
12: gửi tin nhắn theo list id

 

-------------------------------
13: mời thích trang

 


14: mời tham gia sự kiện

 

-------------------------------
15: comment tag

 

-------------------------------
16: share post lên tường bạn bè

 

-------------------------------
17:share tag bạn bè

 

-------------------------------
18: share post gr

 

-------------------------------

Rights Manager - Trình quản lý bản quyền của Facebook

Ngày đăng: 17 January 2019 1392 lượt đọc


Bài viết liên quan

Thiết kế Brochure và quá trình tiến hành hiệu quả
Tổng hợp CPC, CPM, CTR các ngành từ quảng cáo
Bật chế độ ngủ đông (Hibernate) cho Windows 7
Các định dạng quảng cáo trên YouTube
7 không gian làm việc chung (Co-working Space) nổi bật ở Hà Nội
Trở thành chuyên gia digital với các khoá học miễn phí trên Linkedin