Xây dựng phần mềm đánh giá nhân viên

Xây dựng phần mềm đánh giá nhân viênBạn nghĩ rằng việc xếp hạng công khai điếm số từng nhân viên sẽ làm giảm động lực và tinh thần của nhân viên, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Điều này có thế đúng với các công ty bình thường. Nhưng với ITZ Việt Nam  thì khác chúng tôi đang xây dựng một hệ thống đặc biệt để việc công bố điểm có thể làm giảm những lời phàn nàn và tạo động lực phấn dấu. Hệ thống sẽ được public sớm cho mọi người dùng thử

Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu


Các chức năng chính của phần mềm đánh giá xếp hạng nhân viên như sau

  1. Đánh giá trực tiếp từ khách hàng với mỗi nhân viên
  2. Tổng kết đánh giá theo phòng ban, team
  3. Xếp hạng khen thưởng cá nhân nhóm có kết quả cao nhất
  4. Sinh mã code để có thể nhúng đánh giá lên website khác hoặc email 
  5. Xây dựng công thức tính điểm số cho mỗi lần Vote của khách hàng
  6. Tích hợp điểm đánh giá với các phần mềm CRM khác

Phần mềm đánh giá nhân viên

Xét theo phương pháp CHAMPS

Họ gọi là xếp hạng công khai, tức là công bố một danh sách điểm CHAPMS của mọi người, từ cao nhất đến thấp nhất. Họ xem xét các tiêu chuẩn theo kết quả của CHAMPS và các nhà hàng sẽ được xếp thứ tự.  Tất cả các khu vực, nhà hàng và huấn luyện khu vực đều được xếp thứ tự như vậy.


Ngày đăng: 17 August 2016 2589 lượt đọc


Bài viết liên quan

Các hình thức cấp phép - License của Microsoft
Dịch vụ cài win tại nhà Hà Nội chuyên nghiệp
Top 3 Nhà Cung Cấp VPS Tốt Nhất 2018
Giải pháp phần mềm quản lý khách hàng cho doanh nghiệp nhỏ
8 sai lầm phổ biến khi xây dựng sự hiện diện trực tuyến của doanh nghiệp nhỏ
Dịch vụ IT support - cho thuê IT Support