Công cụ tạo landing page miễn phí
Liên hệ / tháng

Các bước để sử dụng công cụ miễn phí này của ITZ

  1. Đăng ký tài khoản trên itz.vn tại đây: https://itz.vn/tai-khoan/
  2. Vào link: https://itz.vn/cong-cu-tao-landing-page-mien-phi-p165.html cho sản phẩm vào giỏ hàng và đăng ký sử dụng
  3. ITZ sẽ tạo tài khoản cho bạn trên : http://landingpage.itz.vn và gửi thông tin qua email theo thông tin tài khoản bạn đã đăng ký trên ITZ
  4. Đăng nhập http://landingpage.itz.vn và tạo trang web của bạn

Từ khóa: , , , ,