Công cụ tạo landing page miễn phí
Liên hệ / tháng

[Share] Công cụ tạo trang web #landing_page miễn phí version 2 cho ai cần: 
- Có sẵn 19 mẫu web - có thể sửa hoặc tự tạo thêm ko giới hạn
- Kéo thả chỉnh sửa dễ dàng hơn phiên bản cũ
- Ngôn ngữ gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh 
- Cho phép tải về hoặc upload trực tiếp lên server
➡Tài khoản demo: 
- Link: https://landingpage.itz.vn
- Email : landingpage@itz.vn
- Mật khẩu: itz999
 


Từ khóa: , , , ,