Hệ thống bảo hành điện tử

ITZ-Warranty – là giải pháp áp dụng mô hình bảo hành qua SMS và check mã QRcode thay thế cho phương pháp bảo hành truyền thống không còn phù hợp trong thế giới điện thoại di động đang phát triển như hiện nay. Với ưu điểm phát triển linh hoạt cho nhiều loại mặt hàng, ITZ-Warranty có chi phí phù hợp với doanh nghiệp sản xuất, thương mại trên mọi quy mô khác nhau.

Tính năng:

  • Đăng ký bảo hành online qua web(24/7).
  • Quản lý kho hàng hóa.
  • Quản lý khách hàng.
  • Tra cứu tình trạng bảo hành qua SMS, quét mã Qrcode, trên website

Khả năng đáp ứng:

  • Khả năng xử lý: 50.000 tin nhắn/giờ
  • Quản lý không giới hạn sản phẩm, mã hàng.

Đăng ký tư vấn dịch vụ Hệ thống bảo hành điện tử
Đăng ký tư vấn dịch vụ Hệ thống bảo hành điện tử

(*) là trường bắt buộc