Giải pháp bảo hành điện tử

Giải pháp tem chống hàng giả qr code là một trong những giải pháp mới mang tính đột phá về khoa học, công nghệ, tính  ứng dụng của ITZ. Mỗi con tem ứng với một ID sản phẩm không trùng lặp đã mã hóa ma trận 2 chiều và liên kết với hệ thống data để quản lý - giải pháp chống hàng giả tuyệt đối

Đăng ký tư vấn dịch vụ Giải pháp bảo hành điện tử
Đăng ký tư vấn dịch vụ Giải pháp bảo hành điện tử

(*) là trường bắt buộc