Starter Hosting

Starter Hosting

60.000 đ / tháng

 • 1 domain / 1 subdomain
 • 1 database / 2 email
 • 300 Mb Disk space
 • 20 Gb Data transfer
 • Linux hosting
Standard Hosting

Standard Hosting

90.000 đ / tháng

 • 1 domain / 2 subdomain
 • 3 database / 5 email
 • 600 Mb Disk space
 • 40 Gb Data transfer
 • Linux hosting
Business Hosting

Business Hosting

120.000 đ / tháng

 • 2 domain / 4 subdomain
 • 6 database / 6 email
 • 1000 Mb Disk space
 • 60 Gb Data transfer
 • Linux hosting
Professional Hosting

Professional Hosting

150.000 đ / tháng

 • 3 domain / 6 subdomain
 • 10 database / 10 email
 • 1500 Mb Disk space
 • 80 Gb Data transfer
 • Linux hosting
Linux VPS #1

Linux VPS #1

Liên hệ / tháng

CPU: 1 core

HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 512MB + 256MB Free

Bandwidth: Unlimited

160.000đ x 03 tháng

151.000đ x 06 tháng

142.000đ x 12 tháng

 

Linux VPS #2

Linux VPS #2

Liên hệ / tháng

CPU: 2 cores

HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 1GB + 512MB Free

Bandwidth: Unlimited

330.000đ x 01 tháng

330.000đ x 03 tháng

307.000đ x 06 tháng

283.000đ x 12 tháng

 

Linux VPS #3

Linux VPS #3

Liên hệ / tháng

CPU: 3 cores

HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 2GB + 512MB Free

Bandwidth: Unlimited

500.000đ x 01 tháng

494.000đ x 03 tháng

472.000đ x 06 tháng

450.000đ x 12 tháng

 

Linux VPS #4

Linux VPS #4

Liên hệ / tháng

CPU: 4 cores

HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 4GB + 1GB Free

Bandwidth: Unlimited

900.000đ x 01 tháng

900.000đ x 03 tháng

852.000đ x 06 tháng

805.000đ x 12 tháng

 

Platinum Hosting

Platinum Hosting

220.000 đ / Tháng

 • 4 domain / 8 subdomain
 • 15 database / 15 email
 • 3000 Mb Disk space
 • 150 Gb Data transfer
 • Linux hosting