Linux VPS #1
Liên hệ / tháng

CPU: 1 core

HDD: 15GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 512MB + 256MB Free

Bandwidth: Unlimited

160.000đ x 03 tháng

151.000đ x 06 tháng

142.000đ x 12 tháng

 


Từ khóa: