Linux VPS #2
Liên hệ / tháng

CPU: 2 cores

HDD: 25GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 1GB + 512MB Free

Bandwidth: Unlimited

330.000đ x 01 tháng

330.000đ x 03 tháng

307.000đ x 06 tháng

283.000đ x 12 tháng

 


Từ khóa: