Linux VPS #3
Liên hệ / tháng

CPU: 3 cores

HDD: 40GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 2GB + 512MB Free

Bandwidth: Unlimited

500.000đ x 01 tháng

494.000đ x 03 tháng

472.000đ x 06 tháng

450.000đ x 12 tháng

 


Từ khóa: