Linux VPS #4
Liên hệ / tháng

CPU: 4 cores

HDD: 80GB [SSD Cloud Storage]

RAM: 4GB + 1GB Free

Bandwidth: Unlimited

900.000đ x 01 tháng

900.000đ x 03 tháng

852.000đ x 06 tháng

805.000đ x 12 tháng

 


Từ khóa: