Mini Website
99.000 đ / tháng
  • Giao diện chọn theo mẫu
  • Không giới hạn bài viết, sản phẩm
  • Dung lượng lưu trữ 150 Mb
  • Băng thông hàng tháng 10 Gb
  • Backup dữ liệu 2 tuần/lần
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Từ khóa: