Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí đăng kýPhí duy trì

Lưu ý:
- Giá trên chưa gồm VAT
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%
- Tên miền Việt Nam VAT 10%
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm