Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí đăng kýPhí duy trì
Tên miền .name / .pw339.000 đ339.000đ339.000 đ / năm
Tên miền .asia362.000 đ362.000đ362.000 đ / năm
Tên miền .tel / .pro 384.000 đ384.000đ384.000 đ / năm
Tên miền .club407.000 đ407.000đ407.000 đ / năm
Tên miền .cloud610.000 đ610.000đ610.000 đ / năm
Tên miền .co768.000 đ768.000đ768.000 đ / năm
.vn(1 kí tự)350.000 đ40.000.000đ40.000.000 đ / năm
.vn(2 kí tự)350.000 đ10.000.000đ10.000.000 đ / năm
Tên miền .villasMiễn phí915.000đ915.000 đ
Tên miền .designMiễn phí917.000đ917.000 đ

Lưu ý:
- Giá trên chưa gồm VAT
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%
- Tên miền Việt Nam VAT 10%
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm