Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí đăng kýPhí duy trì
Tên miền .comMiễn phí280.000đ280.000 đ / năm
Tên miền .netMiễn phí280.000đ280.000 đ / năm
Tên miền .orgMiễn phí340.000đ340.000 đ / năm
Tên miền .work 170.000 đ170.000đ170.000 đ / năm
Tên miền .info300.000 đ300.000đ300.000 đ / năm
Tên miền .us270.000 đ270.000đ270.000 đ / năm
Tên miền .link271.000 đ271.000đ271.000 đ / năm
Tên miền .space271.000 đ271.000đ271.000 đ / năm
Tên miền .co.uk/.eu 278.000 đ278.000đ278.000 đ / năm
Tên miền .biz 294.000 đ294.000đ294.000 đ / năm
Tên miền .name / .pw339.000 đ339.000đ339.000 đ / năm
Tên miền .asia362.000 đ362.000đ362.000 đ / năm
Tên miền .tel / .pro 384.000 đ384.000đ384.000 đ / năm
Tên miền .club407.000 đ407.000đ407.000 đ / năm
Tên miền .cloud610.000 đ610.000đ610.000 đ / năm
Tên miền .co768.000 đ768.000đ768.000 đ / năm
Tên miền .designMiễn phí917.000đ917.000 đ

Lưu ý:
- Giá trên chưa gồm VAT
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%
- Tên miền Việt Nam VAT 10%
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm