Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí đăng kýPhí duy trì
Tên miền .vn280.000 đ470.000đ470.000 đ / năm
Tên miền .com.vn290.000 đ340.000đ340.000 đ / năm
Tên miền .net.vn270.000 đ340.000đ340.000 đ / năm
Tên miền .biz.vn270.000 đ340.000đ340.000 đ / năm
Tên miền .name.vn40.000 đ50.000đ50.000 đ / năm
Tên miền .org.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .gov.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .edu.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .info.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .pro.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .int.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .ac.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền .health.vn200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
Tên miền địa giới hành chính200.000 đ200.000đ200.000 đ / năm
.vn(1 kí tự)350.000 đ40.000.000đ40.000.000 đ / năm
.vn(2 kí tự)350.000 đ10.000.000đ10.000.000 đ / năm

Lưu ý:
- Giá trên chưa gồm VAT
- Tên miền Quốc Tế VAT 10%
- Tên miền Việt Nam VAT 10%
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm