Mini Website

Mini Website

99.000 đ / tháng

 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Không giới hạn bài viết, sản phẩm
 • Dung lượng lưu trữ 150 Mb
 • Băng thông hàng tháng 10 Gb
 • Backup dữ liệu 2 tuần/lần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Starter Website

Starter Website

199.000 đ / tháng

 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Không giới hạn bài viết, sản phẩm
 • Dung lượng lưu trữ 300 Mb
 • Băng thông hàng tháng 15 Gb
 • Backup dữ liệu hàng tuần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Deluxe Website

Deluxe Website

299.000 đ / tháng

 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Không giới hạn bài viết, sản phẩm
 • Dung lượng lưu trữ 600 Mb
 • Băng thông hàng tháng 30 Gb
 • Backup dữ liệu hàng tuần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Unlimited Website

Unlimited Website

499.000 đ / tháng

 • Giao diện chọn theo mẫu
 • Không giới hạn bài viết, sản phẩm
 • Dung lượng lưu trữ 1.5GB 
 • Không giới hạn băng thông 
 • Backup dữ liệu hàng tuần
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
 • Giao diện thiết kế theo yêu cầu
 • Module chức năng theo yêu cầu
 • Bảo hành vĩnh viễn
 • Bàn giao mã nguồn + database
 • Có tài liệu hưỡng dẫn quản trị
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7