Standard Hosting
90.000 đ / tháng
  • 1 domain / 2 subdomain
  • 3 database / 5 email
  • 600 Mb Disk space
  • 40 Gb Data transfer
  • Backup weekly
  • Linux hosting
  • Support 24/7

Lưu trang này


Từ khóa: , , , ,