Loại tên miềnPhí khởi tạoPhí đăng kýPhí duy trìPhí tranfer về ITZTên miền muốn đăng kýThao tác

Lưu ý:
Giá trên chưa gồm VAT
Tên miền Quốc Tế VAT 10%
Tên miền Việt Nam: VAT không chịu thuế GTGT
Chú ý: Chuyển Tên miền Việt Nam = Phí chuyển Tên miền(0đ) + Phí duy trì Tên miền 1 năm