5 thay đổi mang tính cách mạng trong Marketing

5 thay đổi mang tính cách mạng trong Marketing

  • 09 October 2017
  • 1731

Có 2 sự phát triển đã làm thay đổi marketing mãi mãi. Thứ nhất là sự xuất hiện của Internet. Thứ hai là sự trỗi dậy của những thương hiệu toàn cầu. Cả hai sự phát triển...