11 Lý do không nên chạy Mail Server riêng?

11 Lý do không nên chạy Mail Server riêng?

  • 26 June 2016
  • 3552

Khi thiết lập một trang web hoặc ứng dụng theo tên miền riêng của bạn, có thể là bạn cũng sẽ muốn có một mail server để xử lý email vào và ra của tên miền. Mặc dù có...