Microsoft Office 365 - hoàn thiện quy trình làm việc di động

Microsoft Office 365 - hoàn thiện quy trình làm việc di động

  • 19 September 2016
  • 1369

Là dịch vụ điện toán đám mây được tin tưởng và sử dụng trong suốt những năm trở lại đây, Office 365 đang tiếp tục tạo ra môi trường làm việc, chia sẻ, cộng tác linh hoạt không...

Bộ cài Office 365 Pro Plus - Ver 2016 - Offline installer

Bộ cài Office 365 Pro Plus - Ver 2016 - Offline installer

  • 29 August 2016
  • 10120

Do mặc định thì cài Office 365 thì phải kéo online từ máy chủ của Microsoft về giống như cài 2016 vậy. Nhưng trên forum chỉ thấy link down file ISO Office 2016 nhiều mà lại ít thấy...