Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu


Các website kém chất lượng sẽ bị Facebook “chôn vùi”

Các website kém chất lượng sẽ bị Facebook “chôn vùi”

  • 11 May 2017
  • 1466

Facebook sẽ hạ bậc xếp hạng liên kết dẫn đến các website chất lượng kém và từ chối đăng quảng cáo dẫn đến chúng trên News Feed

Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu