Hướng dẫn quảng cáo website trên Zalo

Hướng dẫn quảng cáo website trên Zalo

  • 14 October 2016
  • 3026

Quảng cáo website trên Zalo  là hình thức quảng cáo tăng lượng truy cập về website của doanh nghiệp/ cửa hàng. Quảng cáo sẽ hiển thị trên Nhật ký của người dùng...

Quảng cáo Zalo Ads là gì?

Quảng cáo Zalo Ads là gì?

  • 14 October 2016
  • 2849

Zalo Ads l à hệ thống tự chạy quảng cáo (Selfserving Ads) để các chủ doanh nghiệp/ cửa hàng có thể tự tạo chiến dịch, tối ưu quảng cáo và  dễ dàng quản lý...