10 nguyên tắc của thiết kế dịch vụ

10 nguyên tắc của thiết kế dịch vụ

  • 15 June 2016
  • 2610

Nhằm tiết kiệm thời gian cũng như định hướng trong nghiên cứu và thiết kế, chúng ta có những nguyên tắc đánh giá cơ bản để xem xét mức độ hoàn thiện, tiện dụng, hoàn hảo của...