Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader lên server

Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader lên serverionCube Loader là thư viện PHP dùng với những file được mã hóa bởi phần mềm ionCube Encoder.Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ionCube trên server cài đặt HocVPS Script.

Các server khác cũng thao tác tương tự!

Mã hóa code PHP với ionCube

Trolydatu.com - Công cụ tầm soát cổ phiếu


Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader

1. Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:

 uname -a

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.

Với hệ thống 64bit x86_64

 cd /tmp wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Với hệ thống 32bit i386

 cd /tmp wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại.

 

– Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

 php -v

Output trả về có thể tương tự như sau:

 PHP 5.6.21 (cli) (built: Apr 28 2016 07:47:46) Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group Zend Engine v2.6.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies  with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 5.6

– Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

 php -i | grep extension_dir
 extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules sqlite3.extension_dir => no value => no value

– Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 5.6 vào thư mục /usr/lib64/php/modules

 cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so /usr/lib64/php/modules

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 5.6, hãy thay thế tên file tương ứng.

3. Cấu hình PHP sử dụng ionCube Loader

Mở file cấu hình PHP

 nano /etc/php.ini

Thêm đoạn sau vào cuối file

 [ionCube Loader]  zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_5.6.so

Khởi động lại service

 service php-fpm restart service nginx restart

4. Kiểm tra kết quả

Nếu không có vấn đề gì xảy ra, khi sử dụng lệnh php -v bạn sẽ thấy thêm một dòng ionCube PHP Loader xuất hiện bên dưới.

Kiem tra ket qua

Vậy là xong rồi đấy.

Chúc bạn thành công.


Ngày đăng: 09 July 2017 3911 lượt đọc


Bài viết liên quan

Bản checklist những điều cần duyệt trước khi public website
Content Marketing cho Gen Y (Millennials) cần thấu hiểu insights gì?
Phân biệt Marketing – Advertising – Public Relations (PR)
6 yếu tố của một thương hiệu triệu đô!
Cách nối Sheet trong EXCEL
4 lầm tưởng phổ biến về Marketing